epa geregistreerde ontsmettingsmiddelenlijst

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Bijlage 3: EPA’s - Medische Vervolgopleidingen.nl- epa geregistreerde ontsmettingsmiddelenlijst ,EPA voor de aios Met deze EPA mag de aios zelfstandig een gecompliceerde afdeling leiden en de afdelingswerkzaamheden verrichten met supervisie op vraag. Expiratie Bij signalen van onvoldoende uitvoering van zelfstandig patiënten zien en uitvoeren van werkzaamheden op de afdeling, na overleg binnen de opleidingsgroep en terugkoppeling aan de aios.Beschrijvingen Basis en Verbredings-EPA’sbelangrijk onderdeel van deze EPA is het opstellen van blaas- en darmbeleid inclusief preventie en behandeling. Context: revalidatiecentrum, klinische afdeling Thema’s bij uitstek geschikt voor leren beheersen EPA: NAH, myelum en perifeer zenuwletsel (dwarslaesie), traumatische aandoeningen, progressief neurologische aandoeningen. Vereiste ...Overzicht veel gemaakte fouten EPA-W - InstallQ

Overzicht veel gemaakte fouten EPA-W *geschatte invloed op EI: g is groot, k is klein. Soms niet te bepalen ligt aan de grote/afwijking, Pagina 1 van 9 Versie 7-2-2018 ** hoog (h), middel (m), laag(l) Bijlage 2 - Versie 1.6 / 19-01-2018 Omschrijving fout Referentie ISSO 82.1 Invloed op EI* Opmerkingen / tips / aanwijzingen Voorgestelde

Werken met EPA’s: wie is verantwoordelijk? | medischcontact

Feb 19, 2020·EPA’s zijn een hulpmiddel om de stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandig functoneren als professional beter inzichtelijk te maken en te faciliteren. Een hoger bekwaamheidsniveau betekent meer zelfstandigheid als professional, maar tot het einde van de opleiding moet de aios desgewenst altijd een beroep kunnen doen op een supervisor, ook ...

Environmental Protection Agency - Wikipedia

Het Environmental Protection Agency (afgekort tot EPA of soms USEPA) is het onafhankelijke federale agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.. Het agentschap werd op 2 december 1970 ingesteld. EPA is geen dienst die onder het kabinet valt, maar de voorzitter (in het Amerikaans Administrator) heeft wel de …

geregistreerd SAMENVATTING VAN DE …

Speciale populaties . Nierfunctiestoornis. Hoewel er geen gegevens zijn over gebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis, zal een dergelijke stoornis waarschijnlijk geen invloed hebben op de eliminatie van nomegestrolacetaat en

ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN (EPA)

ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN (EPA) Versie: 6 november 2017 . Versie: 6 november 2017 Kijk voor de volledige tekst van deze generieke module op www.ggzstandaarden.nl. De patiëntenversie staat op www.thuisarts.nl Wanneer patiënten langdurig …

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en ...

Een EPA is dus met nadruk geen competentie maar een taak en vereist naast bepaalde kennis en vaardigheden ook bepaald professioneel gedrag. De klinische opleiding is erop gericht dat de student toewerkt naar zelfstandige, veilige en verantwoorde uitvoering van de vooraf gedefinieerde EPA’s. Niveaus. We hanteren 5 EPA bekwaamheidsniveaus.

Pilot implementatie EPA [s opleiding - NVMM

EPA, indien van toepassing van meerdere EPA [s. • Pilot duurt 6 maanden, veel EPA [sduren in opzet per individuele aios langer (bijv. een jaar) –In de pilot zullen EPA [sniet altijd van begin tot eind kunnen worden doorlopen bij één en dezelfde aios. –Doel blijft ervaring opdoen en de opzet te verbeteren.

5.3 Registratie vereenvoudigen voor EPA-cliënten - De ...

Het doel van een andere GGZ-aanbieder is om de registratie van activiteiten te vereenvoudigen, de tijd die besteed wordt aan vastlegging van indirecte tijd te verminderen en de beleving van behandelaars te veranderen t.o.v. administratieve lasten. Met ketenpartners worden de EPA-patiënten bediend op basis van DBC-registratie en bekostiging vanuit de Zvw.